MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Melchizedek, zlatý přívěšek s bezolovnatým sklem

s důstojností a vnitřní silou čelit výzvám života
posílení spojení mezi myslí, tělem a duší
harmonické sladění mezi spiritualitou a naším každodenním životem
ID produktu: LW-SP16
Podle energie: ---
Podle typu: šperky, Sféry
Prodejní cena: 4060

Žiji s královskou důstojností a jsem spojen s božskou mocí.

Energie Melchizedek probouzí přímou energii, která nám umožňuje zvládnout složité situace bez námahy a s úsměvem. Energie nás vyzývá, abychom převzali zodpovědnost za materiální svět a svůj život, učí nás síle zodpovědnosti tvořivého bytí. Jako „král spravedlnosti a míru“ pomáhá poznat stále přítomnou pravdu a nalézt vnitřní mír. Vyzývá ke správnému používání vědomé mysli a mentálních schopností. Jeho energie je velmi silná. Harmonizuje duchovno a hmotný svět. Ukazuje, jak žít v souladu s hmotou a vnášet spiritualitu do materiálního světa. Může nás naučit akceptovat vlastní moc, tvořit v souladu s kosmickým řádem, zvyšuje sebeúctu a péči o sebe. Spojená s barvou zlatého paprsku.

Zkušenosti uživatelů
Energie Melchizedeka je velmi silná: proto se doporučuje vědomě se rozhodnout pro jeho podporu, vědomě pozvat jeho sílu. Jeho vliv na nás působí i poté co už jsme zapomněli, že jsme žádali o jeho pomoc nebo použili esenci s jeho energií.

V obchodních záležitostech nebo při veřejných povinnostech nám Melchizedek pomáhá najít své místo a jednat s mocí a důstojnosti, plnit své úkoly přímočarým způsobem a zřetelně je zvládnout.
Esence může být vhodná zejména pro manažery, aby jim pomohla překonat zablokovaný strach a traumata a rozvíjet jejich vůdčí schopnosti, které jsou v souladu s jejich vnitřní pravdou a zároveň přinášela prospěch všem.

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Chystané události

 

Právě teď žádné události...