MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Roční mix 2020 ,, Stabilita a štěstí v bouřlivých časech ,,

Zůstat stabilní
Přežít dobře bouřlivé časy a využít je
Být realističtí, vidět se skrze závoje a iluze
Být bdělí a podnikat cílené kroky
Objasnění, rozpuštění bloků
Překračovat své hranice a rozvíjet svůj největší potenciál
Vyvažovat mužský a ženský princip
ID produktu: LW-B2020
Podle energie: ---
Podle typu: Speciální šperky
Prodejní cena: 2210

Jak vás podpoří roční mix pro rok 2020?
Roční mix pomáhá být stabilní, rychleji porozumět znamením a nápovědám a přemýšlet
a jednat opatrně a uvážlivě. Dopředu tlačící energie může být použita radostně a
efektivně. Proto je roční mix 2020 zvláště v bouřlivých obdobích důležitou oporou, posílení
vaší vlastní síly, která dává pevnost. Zvyšuje se smysl pro realitu, abychom mohli snadněji
prohlédnout závoji a iluzemi a rozpoznat, co je skutečné. Při zmatku, dezorientací, ale také
při intenzivních emocích jako je strach, zlost, beznaděj, zklamání, pomáhá najít klid, sílu a
znovu najít svou cestu.
Každoroční mix také podporuje náš růst a vývoj, abychom mohli rozpoznat a využívat
naše schopnosti a realizovat náš největší potenciál. S Bouřkovou energií můžeme
překonávat sami sebe a vytvořit něco, co jsme neočekávali. Stojíme při sobě a při našich
hodnotách a pevně učiníme další kroky, za pravdu, za naše právo a za jiné lidi, namísto
přijímání špatných kompromisů..
Všeobecné informace o roční energii
Každý rok má výzvy, které se týkají všech lidí. Roční mix pomáhá tyto problémy překonat.
Může být použit po celý rok nebo během fází, ve kterých potřebujete podporu. Témata
roku 2020 jsou aktuální od října 2019 a až do března 2020 se energie obou let prolínají.
Proto mohou být během tohoto období přijímány obě roční směsi , ale rovněž i současně.
Kromě nosné energie roku jsou zde i dodatečná témata - v „Energiích času“ od
LichtWesenu kde najdete popis aktuálních situací a které energie dodatečně působí
podpůrně - na stránce LichtWesen a na facebooku.
V ročním mixu roku 2020 působí energie Stromu, Haniel, paprsky Elohim bílý, zelený a
zlatý a také energie Krista, Marie a Kuthumi.
Jak jednotlivé energie působí:
být stabilní
č. 32 Strom: zůstat stabilní i v bouřlivých dobách; co nejlépe využít okolností a přinést
„ovoce“.
č. 5 Kristus: mít rovnou páteř; postavit se za sebe, za své hodnoty a za pravdu
Rozvíjet svůj potenciál
č. 23 Haniel: Uvědomit si, čeho jsme schopni; překonat své hranice
č. 21 Maria: Cítit se vyživovaný, milovaný a podporovaný; dobře se o sebe starat
Zlatý a zelený paprsek Elohim: rozpoznat a odvážně využívat jeho schopností a
možností; překonat strach a stát se aktivními pro své cíle; řídit svůj život
Prohlédnout se skrz závoje a iluze
Bílý paprsek Elohim: energetické čištění; pochopení. Rozpouštění bloků a omezujících
struktur; osvobodit se od zatěžových energií;
č. 11 Kuthumi: realistické vnímání, ani příliš pesimistické, ani příliš optimistické

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Chystané události

Vzhledem k aktuální situaci spojené s Covidem bohužel žádné akce neplánujeme.:(