MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Energie času pro nadcházející období

Nestabilita, přeorientování, získání pomoci
Několik posledních týdnů prožívalo mnoho lidí jako nestabilních, a to jak fyzicky, tak ve strukturách a v situacích. To bude ještě pokračovat
Co nyní je
• Tělo a struktury jsou nestabilní
• Příležitosti pro pozitivní změnu
• Požádat si a přijmout pomoc a podporu
• Konfrontace a řešení
• Neočekávaně intenzivní pocity

• Nestabilita
V posledních týdnech docházelo k nehodám a náhlým onemocněním, potíže se zhoršily - zčásti bez zjevné konkrétní příčiny. Projekty se zachvěly, nabídky byly rušeny, závazky nebyly dodržovány, vztahy procházely krizí. Nestabilita se také projevovala i proto, že tělo reaguje na látky, které běžně snášelo, nesnášenlivě až alergicky. I emocionálně to může být nestabilní, takže emoce létají nahoru a dolů jak na horské dráze. Předchozí skutečnosti a jistoty jsou otřeseny.

V následujících týdnech je důležité věnovat pozornost sobě a potřebám těla (podpora: LichtWesen pozornost a ochrana). Je také užitečné posilovat životní sílu (viz meditace, podpora: CD „Léčivé prostory“ a LichtWesen Esence oheň).

• Přeorientování
Nestabilní struktury umožňují nebo nutí, přezkoumávat vlastní situaci a projekty, opakovaně kontrolovat nasměrování a někdy začít něco nového. Nápady, které se v posledních týdnech objevily a byly pevné, by měly být nyní promyšleny, naplánovány a zahájeny. Za to získáme silnou energetickou podporu. Ale také pomoc od přátel a neočekávané nabídky.

Poznání a informace umožňují novou perspektivu. Kreativní nápady, nové nápady a změněné vzorce chování pomáhají otevírat nové oblasti, a to i přesto, co doposud bylo (podpora: LichtWesen St. Germain č. 15).

Nyní je zapotřebí pozornosti, rozumu, skutečného, kritického zkoumání vlastní situace, ovlivňujících myšlenek a pocitů. Je důležité zůstat soustředěný, posílit spojení s vyšším vědomím a zemí a věnovat pozornost impulzům vnitřní moudrosti (viz meditace). Změny mohou mít pozitivní nebo negativní účinek. To záleží na tom, zda použijeme situaci k osvobození a uvolnění, nebo zůstaneme lpět na omezujících myšlenkách a vzorcích. Proto bychom měli jednat opatrně a uváženě a neměli bychom se řídit impulzivními emocemi (podpora: LichtWesen pozornost a ochrana). Zpoždění, potíže a překvapivé události by měly být využity jako příležitost znovu přezkoumat své plány a situaci. Pokud jsme soustředěni a pozorní, můžeme nyní dosáhnout mnohé a překonat ještě větší odpory a překážky.

• Přijmout pomoc
Jak již bylo zmíněno, dostáváme silnou podporu, a to jak z duchovní úrovně, z vnitřní moudrosti, skrze jasné intuitivní vhledy, ale také od přátel a kolegů. Zejména pro lidi, kteří mají nastaveno, že všechno zvládnou sami, je důležité tuto pomoc uznat a přijmout.

• Konfrontace a měnící se emoce
Být spolu s ostatními nemusí být v tuto chvíli nutně mírumilovné. Kolísající emoce mohou způsobit, napětí, netrpělivost, nervozitu, ale také melancholii. Lidé se chovají nepředvídatelně a svéhlavě a jsou náchylní k obviňování a nelogickému jednání. Díky napětí se také nám může stát, že budeme reagovat agresivněji než obvykle. Omezení a nesvobody se prožívají intenzivněji a ukazují, která témata jsou schopna hlubokých transformací. Osvobození otevírá nové příležitosti a cesty.

Zejména v případě sporů je nyní důležité soustředit se a zůstat v sobě, nenechat se vyprovokovat a nezapojovat se do bojů o moc. To je snazší udělat, pokud svůj cíl máte v pozornosti(například řešení nebo restrukturalizaci) a jste ve vědomí a soucitu se sebou a svým protějškem. Přesto může dojít ke sporu, ve kterém se člověk musí nyní důrazně zasadit o to, co je pro nás důležité (podpora: LichtWesen esence oheň). To může být zvláště obtížné pro lidi „hledající harmonii“ a způsobit jim nejistotu a strach.
Meditace: Nasměruj svou pozornost na svůj dech. Při nádechu vdechni všechny rušivé vlivy a stresující pocity z energetického pole těla do oblasti srdce. Tam budou transformovány. Následně se spoj se svou pozemskou a kosmickou životní energií skrze tvé srdce a nech léčivou a posilující energii proudit do celého tvého těla a energetického systému. Na závěr požádej svou duši o jasné a srozumitelné vedení a podporu.
Je vhodné tuto meditaci provádět opakovaně v „běžném každodenním životě“, zejména pokud potřebujete sílu nebo se cítíte nestabilně.
Podpůrné LichtWesen Esence
č. 15 St. Germain (osvobodit se od omezujících představ a pocitů, přeorientování)
č. 35 Oheň (životní síla a asertivita)
Bdělost a ochrana (být bdělí k sobě a v situacích)

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

V obdobích stresu jako nyní v období korony potřebuje tělo dodatečnou sílu, aby zůstalo stabilní. Dr. Petra Schneider popisuje 4 cvičení....

Nastaly ve vašem životě náhlé změny, s nimiž jste ani ve snu nepočítali? Anebo se projevili následky vleklých, občas dost nepříjemných změn, kterých j...

odvážně a zároveň opatrně postupovat vpřed, citlivost a nevhodné reakce Shrnutí:  Pocit stagnace  Nejistota zatěžuje  Vysoká intenzita  Zůst...

Chystané události

 

Právě teď žádné události...