MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Energie času pro nadcházející období

odvážně a zároveň opatrně postupovat vpřed, citlivost a
nevhodné reakce
Shrnutí:
 Pocit stagnace
 Nejistota zatěžuje
 Vysoká intenzita
 Zůstat stabilní
 Poznání, nápady a změny
 Změna není sprint, ale běh na dlouhou trať
 Postupovat statečně a opatrně
 Citlivost může vést k nepřiměřeným reakcím


Podrobný popis
Nejistota a intenzita zatěžují, zůstat stabilní
V posledních týdnech měli mnozí pocit, jako by se nic nehýbalo nebo ne dost
rychle, nebo mnohé dokonce couvá. A to i přesto, že do akcí a opatření vkládají
sílu, nápady a energii. Zároveň je ve vzduchu nejistota a strach z budoucnosti.
To je typické pro přechodná období a fáze nové orientace. A my se v takové
změně právě nacházíme. Staré (čas před Coronou) se nevrátí, nové ještě
nenastalo. Dosud není možné předvídat, co se změní a co opatření ovlivní. To
platí jak ve společnosti, tak ve vlastní oblasti. Tato nejistota mnohým nakládá a
stojí mnoho sil. Současně panuje vysoká energetická intenzita. To vše vedlo k
opakovanému pocitu vyčerpání a touze po odpočinku, stažení se a relaxaci.
Proto je stále ještě důležité sledovat, abyste během těchto časů změny zůstali
stabilní (podpora Útes v příboji) a naplánovali si čas na odpočinek a načerpání
sil.
Zjištění, nápady a změny
I když vznikne dojem, že se máloco pohnulo, došlo k četným poznatkům,
nápadům a vnitřním i vnějším změnám. Dostali jste silnou podporu, abyste jasně
viděli, co chcete, co je správné, co je pro vás důležité a jak můžete dosáhnout
svého cíle. Podpora také přišla skrze lidí, kteří projevili chyby, nekonzistence a
příležitosti ke zlepšení. Tato pomoc nebyla vždy příjemná. Některým činilo
potíže to přijmout. Vyplatí se znovu se podívat několik týdnů zpětně a
prozkoumat, které nápovědy a pomůcky jste nechtěli přijmout, přestože jsou
cenné.
Účinky vnitřních změn a nového nasměrování jsou nyní ve vnějším prostředí
stále více patrné..



Maratón, žádný sprint
Protože akce dosud nevykazují požadovaný úspěch nebo je průběh stále obtížný,
občas vznikne pocit, že všechna opatření jsou k ničemu, že „to nestojí za to“, a
chcete to vzdát. Ale opatření a změny, které v současné době zahajujeme -
vědomě i nevědomě - však nejsou sprinty, ale běh na dlouhou trať. I když
existují krátkodobé dílčí úspěchy, ale vývoj a úspěch je rozložen na delší období
a bude se projevovat v dlouhodobém horizontu. Je to jako výsadba na zahradě:
jakmile jsou semena zasetá, chvíli trvá, než se rostlinky zviditelní. Práce na
záhoně musí pokračovat, i když nevidíte žádný úspěch. Pokud se vzdáte příliš
brzy a přestanete vkládat úsilí, ztratíte celou sklizeň.
Proto je nyní důležité nevzdávat se, ale vytrvat v plnění vašeho cíle, bez ohledu
na to, zda jste momentálně emocionálně na výši nebo na nízké úrovni.
Vytrvalost je nutná k trpělivému podnikání malých krůčků (podpora Roční směs
2020).
Postupovat statečně a zároveň opatrně
I když se cítíte vyčerpaní nebo zoufalí, i když máte pocit, že úspěch nepřichází,
je důležité právě teď pokračovat v započatých projektech. Stále znovu se
objevují další možnosti a příležitosti, ze kterých si musíte vybrat. Přitom je
důležité dávat pozor na dlouhodobý záměr a stále znovu ho dolaďovat. A pak jít
odvážně, ale obezřetně kupředu. Opakovaně se zastavujte, zorientujte se,
přezkoumejte svá rozhodnutí i směr a poté odvážně podnikněte další krok.
Abychom se mohli znovu pečlivě podívat zpět (podpora Ročního směs 2020).
Citlivost může vést k nepřiměřeným reakcím
Citlivost je v následujících týdnech vysoká. To může vést k neočekávaně silným
reakcím, jak pro vás, tak pro ostatní. Následkem mohou být k impulzivní,
emoční reakce, nevhodné výroky, obvinění a zbrklé vyhrůžky a urážky. Existují
tendence k přehánění a nebezpečí eskalace. Proto je v nadcházejících týdnech
důležitá pozornost vůči vlastním pocitům a reakcím. Zejména pokud cítíte
křivdu nebo s vámi zacházeli nespravedlivě, neměli byste se nechat
vyprovokovat k unáhlené reakci, ale počkejte s odpovědí a svou vlastní reakcí,
dokud nebudete mít v nitru jasno a klid (podpora Pozornost a ochrana). Někdy
už netřeba reagovat, protože rozbouřená hladina se znovu zklidní, pokud
zůstanete v klidu a nevytváříte další vlny.
Pokud se pečlivě zaměříte na své pocity a prozkoumáte svou vlastní rezonanční
oblast, můžete transformovat emocionální zranění a tím se dále osvobodit.
Meditace Jdi do svého vnitřního prostoru. Nebo se tam nech donést svým
dechem nebo svou vnitřní moudrostí. Ve svém vnitřním prostoru jsi v bezpečí a
chráněn(a). Je plný energie, kterou právě teď potřebujete: pozornost,
vyrovnanost, odpočinek, uzdravení, transformace, propuštění. Naplňte svůj
energetický systém a své tělo každou jednotlivou buňku touto energií. Pak
nasměrujte svou pozornost opět na tady a teď.
Tuto meditaci můžete provádět kdykoli. Vždy když potřebujete podporu, můžete
krátce přejít do svého bezpečného vnitřního prostoru a dobít si baterie.


Podpůrné LichtWesen Esence
Roční směs 2020 - odvážné, vědomé a úmyslné rozhodnutí a jednání
Útes v příboji - být stabilní
Pozornost a ochrana - být pozorní

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Využívat energie změny k utváření vašeho života a hravým způsobem objevovat nové - to jsou aktuální témata Shrnutí:  Změny a transformace  Být...

Vše v našem světě je protknuto světlem a barvami. Víte, že úplná absence slunečního světla znamená zároveň absenci barev? Nevěříte? Zkuste se ponořit...

V obdobích stresu jako nyní v období korony potřebuje tělo dodatečnou sílu, aby zůstalo stabilní. Dr. Petra Schneider popisuje 4 cvičení....

Chystané události

 

Právě teď žádné události...